EKG

EKG

EKG - badanie. EKG jest łatwo dostępnym, nieinwazyjnym, tanim i niezwykle cennym badaniem diagnostycznym. Badanie służy do szybkiego i dokładnego wykrywania różnych zaburzeń rytmu serca, niedotlenienia i niedokrwienia mięśnia sercowego, a zwłaszcza rozpoznania świeżego zawału serca. Trafność diagnostyczna badania EKG przy zawałach serca wynosi 90%. EKG umożliwia także ujawnianie zaburzeń elektrolitowych (np. podwyższonego stężenia potasu lub magnezu we krwi), zwiększonego ryzyka wystąpienia niemiarowości (np. skrócenie czasu przedsionkowo - komorowego). Pozwala także na wyjaśnienie bólów w klatce piersiowej niejasnego pochodzenia, które są najczęstszym powodem do wykonania badania. EKG jest podstawowym badaniem w diagnostyce zaburzeń pracy serca, ale nie rozstrzygającym. Prawidłowy wynik badania nie zawsze wyklucza chorobę. Ocenę badania powinien przeprowadzić lekarz kardiolog gdyż otrzymany obraz może odpowi (...)

zobacz więcej

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl